Jail | Anti AFK Jail | Anti AFK
Player Information Jailer
#32 Goliath
 • Reason: AFK BOTTING [3]
 • Duration: 4 minutes
Auto Anti-AFK
#31 Goliath
 • Reason: AFK BOTTING [2]
 • Duration: 3 minutes
Auto Anti-AFK
#30 Kafar
 • Reason: AFK BOTTING [2]
 • Duration: 3 minutes
Auto Anti-AFK
#29 Vaper Stary Vincenta
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#28 Kafar
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#27 Goliath
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#26 Imprez
 • Reason: AFK BOTTING [2]
 • Duration: 3 minutes
Auto Anti-AFK
#25 Jonte Uber Keff
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#24 Medical Marijuana
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#23 Dixtra
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#21 Imprez
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#20 Kenny Omega
 • Reason: AFK BOTTING [5]
 • Duration: 6 minutes
Auto Anti-AFK
#19 Kenny Omega
 • Reason: AFK BOTTING [4]
 • Duration: 5 minutes
Auto Anti-AFK
#18 Kenny Omega
 • Reason: AFK BOTTING [3]
 • Duration: 4 minutes
Auto Anti-AFK
#17 Top Ek Here
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#16 [Transferred] Power Bolter1739996370
 • Reason: AFK BOTTING [5]
 • Duration: 6 minutes
Auto Anti-AFK
#15 [Transferred] Vakashi1431894796
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#14 [Transferred] Power Bolter1739996370
 • Reason: AFK BOTTING [4]
 • Duration: 5 minutes
Auto Anti-AFK
#13 Endlo
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#12 Kenny Omega
 • Reason: AFK BOTTING [2]
 • Duration: 3 minutes
Auto Anti-AFK
#11 Endloz
 • Reason: AFK BOTTING [2]
 • Duration: 3 minutes
Auto Anti-AFK
#10 Kenny Omega
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#9 Endloz
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#8 Rocky
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#7 [Transferred] Power Bolter1739996370
 • Reason: AFK BOTTING [3]
 • Duration: 4 minutes
Auto Anti-AFK
#6 [Transferred] Power Bolter1739996370
 • Reason: AFK BOTTING [2]
 • Duration: 3 minutes
Auto Anti-AFK
#5 [Transferred] Power Bolter1739996370
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#4 Mad Rpg
 • Reason: AFK BOTTING [3]
 • Duration: 4 minutes
Auto Anti-AFK
#3 Mad Rpg
 • Reason: AFK BOTTING [2]
 • Duration: 3 minutes
Auto Anti-AFK
#2 Mad Rpg
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK
#1 Lilly
 • Reason: AFK BOTTING [1]
 • Duration: 2 minutes
Auto Anti-AFK